ĐĂNG KÍ KINH DOANH 2019 CẦN BIẾT 12 ĐIỀU ĐỔI MỚI SAU 2019

//ĐĂNG KÍ KINH DOANH 2019 CẦN BIẾT 12 ĐIỀU ĐỔI MỚI SAU 2019
Luật sửa đổi đăng kí kinh doanh năm 2019

Luật sửa đổi đăng kí kinh doanh năm 2019

Đọc thêm: PHÂN BIỆT NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT VÀ NHÀ NƯỚC LIÊN BANG

 1. Văn bản ủy quyền không bắt buộc công chứng, chứng thực

Xem tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

 1. Không buộc phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

Xem tại Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh (ĐKKD).

 1. Miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

 1. Đơn giản hóa hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Khi thành lập công ty phải có một trong các giấy tờ sau:

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

– Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức là chủ sở hữu công ty.

 1. Thông báo mẫu dấu qua mạng không cần nộp hồ sơ giấy

Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

 1. Được chuyển loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi

Cho phép doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 1. Cho phép đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính

Xem tại nghị định 108/2018/NĐ-CP

 1. Nộp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

Nộp trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện (khoản 8 Điều 29 Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

 1. Không cần nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ

Xem tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trường hợp giảm vốn điều lệ

 1. Cắt giảm thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

 1. Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hồ sơ ĐKDN chuyển đổi từ hộ kinh doanh=Hồ sơ ĐKDN

(loại hình tương ứng)+Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh+Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 1. Thay đổi loạt biểu mẫu về đăng ký kinh doanh 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Nguồn: Sưu tầm

Nhilq

2019-05-15T15:07:26+00:00