TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI PHÙ HỢP

//TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ LÀ NHỮNG NGƯỜI PHÙ HỢP

Trước đây mọi người thường nghĩ tài sản của doanh nghiệp là nguồn vốn. Nhưng hiện nay mà nói, nguồn vốn quan trọng thật đấy nhưng vẫn đứng sau con người

Đọc thêm: CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ KHỞI NGHIỆP (START-UP)

Đọc thêm: START-UP KHÔNG TÌM HIỂU LUẬT PHÁT CHẾT YỂU

Chỉ tuyển người phù hợp

Chỉ tuyển người phù hợp

Điều này thể hiện rõ ở những start-up. Nơi thì than không có nhân lực phù hợp, nơi thì than nhân lực không đủ trình độ. Cuối cùng, có vốn, có máy móc, thiết bị và công nghệ cao cấp, nhưng thiếu con người, không làm gì được.

(1) Tài sản quan trọng nhất của Doanh nghiệp không phải “Con người”, mà là đội ngũ những “Người phù hợp”.

(2) Chọn được Người phù hợp tức là Người thoả mãn 3 yếu tố: Can Do + Can Fit + Will Do, tức là Có Năng lực để làm + Phù hợp với Văn hoá Tổ chức + Có mong muốn đồng hành với Tổ chức.

(3) Người thoả mãn Can Do xong lại không Can Fit. Người có Can Do + Can Fit xong lại không Will Do, … Và tuyển người Phù hợp là chuyện ngày càng nhiều hơn sự đầu tư và nỗ lực của Lãnh đạo Doanh nghiệp.

(4) Một trong một Nỗ lực cần làm là Thay đổi Mindset của Lãnh đạo về Tuyển dụng. Cụ thể:

  • Tuyển dụng ngày nay dựa trên Concept: Ứng viên là Trọng Tâm. Hay Ứng viên Chính là Khách hàng và Doanh nghiệp cần đối xử với Ứng viên như Khách hàng.
  • Tuyển dụng chính là = Marketing + Bán hàng + Chăm sóc Khách hàng.
  • Doanh nghiệp (môi trường làm việc, chính sách, đội ngũ, quy trình, …) chính là Sản phẩm (Product)

Nghĩ đúng khó nhưng Làm đúng là khó hơn.

Nguồn sưu tầm

Nhilq

2019-05-17T15:02:19+00:00